Trận chiến khỉ. Bên trái và bên phải

Trận chiến khỉ. Bên trái và bên phải
00:00
00:00
 
Đánh hội đồng khỉ. Ác liệt thì thôi rồi