Quà tặng âm nhạc
Radio Báo Tin Nhanh
Hãy khuyến khích người

Hãy khuyến khích người

03/10/2016

Vậy muốn thay đổi thái độ của một người mà không làm cho người ấy phật ý, giận dữ, bạn phải: “Khuyến khích họ, tức thì lỗi lầm gì cũng dễ sửa, việc khó khăn gì cũng dễ làm”. Người dẫn: Thiên Hương || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: KOI

Quà tặng cuộc sống