Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Tiếng Đóng Cửa Giữa Đêm

Tiếng Đóng Cửa Giữa Đêm

04/09/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Khoảng lặng