Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Thằng Cuội

Thằng Cuội

11/09/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Khoảng lặng