Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Tâm Sự Người Đến Sau

Tâm Sự Người Đến Sau

23/07/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Biên tập: Thanh Huyền || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Khoảng lặng