Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời

Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời

16/07/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Khoảng lặng