Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Khoảng Lặng Chỉ Là Giấc Mơ

Khoảng Lặng Chỉ Là Giấc Mơ

02/07/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Biên tập: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung​

Khoảng lặng