Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Giọt Mưa Thu

Giọt Mưa Thu

06/08/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Khoảng lặng