Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Em Đi Trên Cỏ Non

Em Đi Trên Cỏ Non

13/08/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Khoảng lặng