Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Cố Quên Đến Bao Giờ

Cố Quên Đến Bao Giờ

18/06/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Kịch bản: Bảo Trung || Kỹ thuật studio: Thiên Hương || Biên tập audio: Bảo Trung

Khoảng lặng