Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Cô Đơn Giữa Cuộc Tình

Cô Đơn Giữa Cuộc Tình

20/08/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung.

Khoảng lặng