Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Chiếc Đồng Hồ Của Ông Tôi

Chiếc Đồng Hồ Của Ông Tôi

25/06/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Kỹ thuật thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung.

Khoảng lặng