Khoảng Lặng
Radio Báo Tin Nhanh
Bài Hát Cho Một Đêm Giông Bão

Bài Hát Cho Một Đêm Giông Bão

17/09/2016

Người dẫn: Hồng Trang || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung.

Khoảng lặng