Âm nhạc trên Radio
Radio Báo Tin Nhanh
Đà Lạt - Thành Phố Sương

Đà Lạt - Thành Phố Sương

20/08/2016

Người dẫn: Bảo Trung || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Âm nhạc trên Radio