Âm nhạc trên Radio
Radio Báo Tin Nhanh
Âm nhạc trên Radio Tuần Cuối Tháng 6

Âm nhạc trên Radio Tuần Cuối Tháng 6

24/06/2016

Người dẫn: Bảo Trung || Tổng hợp: Thanh Huyền, Bảo Trung || Kỹ thuật studio: Thiên Hương || Biên tập âm thanh: Bảo Trung

Âm nhạc trên Radio